Om 2a utgåvan

van-den-berk-on-trees-web-2

Andra utgåvan mer komplett
Den andra utgåvan av boken "Van den Berk on Trees" kom ut i slutet av januari 2015. Den följer upp den framgångsrika första utgåvan från 2002 som sedan den kom ut anses vara ett viktigt uppslagsverk. Den andra utgåvan är helt reviderad och förnyad. Boken har utökats med 383 nya arter och sorter och varje beskrivning är försedd med en vacker bild. Grunden till boken, som beskriver totalt 1 101 arter och sorter, lades av de två tidigare direktörerna Jan och Paulus van den Berk. Cees van Casteren, produktionschef och verksam hos Van den Berk Trädplantskolor i mer än 40 år, är ansvarig för utökningen av sortimentet.

Biologisk mångfald
Nya sorter som är väl beprövade har lagts till liksom många andra sorter som inte är så kända eller mycket använda. Dessa sorter förtjänar ändå en plats, tack vare deras egenskaper. De är också en av bokens styrkor eftersom kunskap om okända arter och sorter kan bidra till originella planteringsplaner och större biologisk mångfald. Det sistnämnda är en prioritering inom företaget. "Biologisk mångfald är ett måste" enligt verkställande direktör Pieter van den Berk. "Det gör oss mindre sårbara för sjukdomar och skadedjursangrepp och är berikande för fåglar och insekter." Det är en av anledningarna till att denna bok ges ut. För övrigt har också några tiotals sorter tagits bort eftersom de knappt planteras längre. Bättre sorter har tagit deras plats.

  berkblad   Utdrag 'Van den Berk on Trees'


Praktisk information
Förutom att sortimentet som beskrivs har anpassats och utökats innehåller den andra utgåvan också ett antal nya kapitel med praktisk information. Den innehåller också tips och riktlinjer för hur man väljer sort, anlägger bra trädplanteringar och lossar och planterar stora träd. Även framtidsträd och nektar- och pollenträd har fått utrymme i boken.

Användargrupper
Utgåvan omfattar 1 032 sidor och innehåller mer än 1 700 bilder tagna av ett flertal fotografer från olika länder. De förnyade symbolerna och det utökade söksystemet gör att användare enkelt kan hitta de träd som passar just deras planer. Boken riktar sig till landskapsarkitekter, trädgårdsmästare, kommunala trädgårdsanläggare, trädgårdsdesigners och trädvänner i hela Europa och ges återigen ut på nederländska, engelska, tyska och franska.

Högkvalitativt uppslagsverk
Den mångsidiga och kreativa byrån Scherpontwerp stod för den fräscha, moderna utformningen. Dessutom är boken tryckt hos en av Nederländernas bästa tryckerier. Tryckeri Lecturis i Eindhoven är känd för sina speciella konstutgåvor och vackra färgtryck. Allt detta har lett till ett uppslagsverk av mycket hög kvalitet, avsett att kunna användas under många år framöver.

Referenser
Tony Kirkham, chef för det världsberömda Kew Royal Botanic Gardens, skrev en inledning till boken som, enligt honom själv, kommer att ha en självklar plats i hans bokhylla bredvid den första utgåvan. Även Harry van Trier, en känd flamländsk växtbokförfattare och docent, fick provläsa och gläder sig mycket åt denna nya utgåva. Han har också redan gjort plats i sin bokhylla för boken och skrev bland annat följande: "Denna andra utgåva av "Van den Berk on Trees" är mer än ett tillägg till den första utgåvan. Det är en ny bok som utan tvivel snabbt kommer att växa till ett älskat uppslagsverk för alla trädvänner. Informationen som ges i ord, symboler och bilder är omfattande och korrekt inriktat på vårt klimat. Det finns nya inledande artiklar, som jag läste med stort nöje, och som kommer att vara till stor nytta vid planering av planteringar. Det finns till exempel en omfattande text om hur och varför man ska välja en viss art. Vikten av god markförberedelse behandlas också. Och hur lossar man stora träd när man får dem levererade? Hur planterar och sköter man dem? Frågor som många trädgårdsanläggare ställer sig och som man sällan hittar något svar på i den befintliga litteraturen. Dessa tillägg gör denna nya utgåva ännu mer värdefull jämfört med den förra."

Fakta om boken:
·         1 032 sidor.
·         1 101 arter och sorter med beskrivning och bild.
·         383 nya sorter jämfört med den första utgåvan.
·         1 700 bilder tagna av ett flertal fotografer.
·         5 nya symboler: fruktlös sort, ätbara frukter, parbladiga blad, vintergrön, nektar- och pollenträd.
·         Nya kapitel om val av art, växtplatsinredning, lossning av stora träd, plantering och skötsel,
      nektar- och pollenträd, framtidsträd.
·         Inklusive vinterhärdighetszon per träd och vinterhärdighetskartor för Europa och Nordamerika.
·         Sortimentansvarig: Cees van Casteren
·         Dendrologisk redaktion: Ronald Houtman
·         Slutredigering: Johan van den Berk och Anneke de Jong
·         Iögonfallande utformning, liknar en gatsten
·         Mått 22 x 22 cm, 7,3 cm tjock, 3,1 kg tung.
·         Pris € 75 exkl. fraktkostnader.
·         Beställ via vdberk.se

Var god vänta