Van den Berk Kvalitet

Ett träd kan endast klara sig bra på sin slutliga odlingsplats om det är av bra kvalitet både ovan och under jord. En kompakt, rotklump med många rötter spelar huvudrollen i detta. Hos Van den Berk Trädplantskolor planteras träden regelbundet om och på så sätt stimuleras de att producera nya rottrådar för att bilda fint förgrenade rotsystem. För att gräva upp och plantera om stora träd har Van den Berk i egen regi utvecklat en mammutgrävare. Den kan göra rotklumpar med en diameter på upp till 250 cm, så att man även för stora träd säkrar en bra balans mellan delarna ovan och under jord.

Balanserad krona
Intensiv stödbeskärning ser till att kronan blir balanserat uppbyggd. Van den Berks träd är kända för sina väl förgrenade kronor med tydliga huvudgrenar. Dessa kronor bildar en solid bas för framtida tillväxt. Träden kan växa ut till praktfulla vuxna exemplar och kommer inte att förorsaka några stora problem i framtiden. På träd i större storlekar har den slutliga kronan redan till största delen bildats på en plantskola. Dessa träd behöver mindre stöd- och underhållsbeskärning på den nya växtplatsen. Det blir skillnad i underhållskostnader och gör träden mindre beroende av beskärningens kvalitet och frekvens.

Var god vänta